Trang chủ / Khoa Y_Dược / Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2017

THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Lễ khai giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2017”

        Lễ khai giảng năm học 2017-2018, là ngày hội đón chào tân học sinh sinh viên  nhập học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể học sinh sinh viên, cán bộ giảng viên và công nhân viên toàn trường hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Là dịp tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm qua, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong học tập, công tác của học sinh sinh viên và giáo viên toàn trường, quyết tâm xây dựng dạy tốt, học tốt, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Năm nay, nhân ngày khai giảng Nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên các lớp, cụ thể như sau:

Stt Bậc Ngành Mã lớp Số lượng
1 Trung cấp

(122 học sinh)

Sư phạm mầm non T316MN1.QN 40
2 T215MN 05
3 Thư viện – thiết bị trường học T316TVTBTH.QN 26
4 T215TVTBTHPY 06
5 T215TVTH.2 01
6 Hành chính văn thư T215HCVT.PY 12
7 T215HCVT.2 01
8 Dược sỹ T815DS 08
9 T715DSPY 23
10 Cao đẳng

(491 sinh viên)

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử C814Đ 04
11 Dược C114DS 10
12 C215DSLT1B 40
13 C215DS1DLT 20
14 C316DSLTQN 27
15 C416DSLTQN 31
16 C316DSLT.ĐN 58
17 C215DS1CLTĐP 41
18 C215DSLT3A.HN 66
19 Điều dưỡng C215ĐDLT1C 53
20 C215ĐD1BLTĐP 94
21 C215ĐD3A.HN 47

Thời gian: 8h00 ngày 02 tháng 12 năm 2017 (thứ 7)

Địa điểm: hội trường 4B

Thành phần:

– Toàn thể học sinh sinh viên

– Toàn thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên Nhà trường;

– Khách mời.

Đề nghị các Khoa, phòng phối hợp tổ chức để buổi lễ thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:
– Ban giám hiệu (để báo cáo)
– Các Khoa, Phòng, TT (để thực hiện);
– Học sinh sinh viên;
– Lưu VT, ĐT.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
Phạm Văn Thịnh