Trang chủ / Văn bản / Số: 34/2017/TT-BLDTBXH – Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

Số: 34/2017/TT-BLDTBXH – Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

Tải về
Invalid URL for PDF Viewerề