Trang chủ / Hoạt động / Thời sự PTQ ngày 28/03/2018 TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NGÃI

Thời sự PTQ ngày 28/03/2018 TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NGÃI

Thời gian ngày 28/03/2018 PTQ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM LIỆT CHÀO MỪNG 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam Khu vực Trung Lào đến thăm và làm việc tại Trường Cao Đẳng Quảng Ngãi, đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Thể thao 4 tỉnh Champasak, Savannakhet, Khăm-Muộn và Bolikhamsai, nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc với Trường Cao

Đẳng Quảng Ngãi