Trang chủ / Phòng khảo thí / Thông báo ban hành mẫu đề thi kết thúc học phần

Thông báo ban hành mẫu đề thi kết thúc học phần

THÔNG BÁO

(Về việc ban hành mẫu đề thi kết thúc học phần)

Nhằm thống nhất mẫu đề thi, đáp án, phiếu làm bài với các hình thức thi trắc nghiệm và tự luận cho toàn trường. Nay Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ban hành các mẫu (gởi kèm theo thông báo).Các mẫu bắt đầu được sử dụng trong năm học 2018-2019. Quí Thầy/Cô có thể download  file mềm tại: Mẫu Đề thi. Mọi thắc mắc xin gởi gởi về mail: nguyenvanthu72@gmail.com.

Đề nghị các Khoa chuyên môn thực hiện nghiêm túc./.

CHÚ Ý:

– Tải file mẫu và giải nén ra một thư mục trên máy tính.

– Mẫu Phiếu làm bài Trắc nghiệm đã được định dạng Phách tự động. Quý thầy cô sao chép tập tin, đổi tên và nhập nội dung phù hợp với Đề trắc nghiệm của mình.