Trang chủ / Tin tức_Sự kiện / Thông báo nghỉ học ngày 10/12/2018

Thông báo nghỉ học ngày 10/12/2018

Thông báo nghỉ học ngày 10/12/2018

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên toàn trường nghỉ học ngày 10/12/2018.