Trang chủ / Tuyển sinh / TRUNG TÂM NN- TIN HỌC NAM MỸ

TRUNG TÂM NN- TIN HỌC NAM MỸ

TRƯỜNG CAO ĐẢNG QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM NN- TIN HỌC NAM MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự làm – Hạnh phúc

Số: / TB-TTNNTHNM

 

           Quảng Ngãi, ngày tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V / v học chứng chỉ Anh văn Quốc gia A, B and Chỉ sử dụng Công cụ thông tin cơ bản cho sinh viên khóa 4, 5, 6 và khóa 9, 10 

Căn cứ theo Quy tắc Tiêu chuẩn cho sinh viên – sinh viên của Trường Cao đẳng Quảng Ngãi:

  • Trình độ Cao:

+  Anh văn: Chứng chỉ B

+ Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng sử dụng các bản tin CNTT

  • Trình độ trung cấp:   

+ Anh văn: Chứng chỉ A

+ Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng sử dụng các bản tin CNTT

 

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Nam Mỹ xin thông báo toàn thể sinh viên các lớp TC lớp 5,6 (T517MN11 + T617MN12); TC Dược khóa 9, 10 (T916DS); TC Văn bản khóa 4 (T417 HCVT); Cao đẳng Dược, Điều dưỡng 4,5 (C416DSLT, C517DSLTA, C416ĐDLT, C517ĐDLTA) hoàn thành các quy định về đầu chuẩn với thời gian học và học phí trung bình có thể như sau:

Lưu ý : Nhà trường sẽ giảm 10% cho tất cả sinh viên đang học tại Trường đối với chứng chỉ Anh văn A, Anh văn B.

  1. Thời hạn học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/05/2018
  2. Học phí nội trú tại địa điểm :

Phòng Tài chính – Kế toán , Trường Cao đẳng Quảng Ngãi

  1. 4. Thời gian và tập cuối khóa:

Trung tâm sẽ mở lớp ngay sau khi sinh viên nộp hồ sơ, học phí và sẽ thông báo lịch sử, lịch trình cụ thể cho từng sinh viên.

Received as this message, suggest all students are currently in the Practice of Practice.

Trân trọng /.