HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Cao đẳng Quảng Ngãi và để đánh giá, tổng kết các kết quả công tác tuyển sinh và đào tạo trong giai đoạn vừa qua. Trường Cao đẳng Quảng Ngãi trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục tham dự và báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học: “Đổi mới công tác tuyển sinh, đào tạo đáp ứng thời kỳ hội nhập”.

Mục đích: Hội thảo là diễn đàn cho các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm các kết quả về công tác đào tạo, tuyển sinh của các trường, các nhà quản lý giáo dục và trao đổi những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn hiện nay để đáp ứng thời kỳ hội nhập.

  • Thời gian : 8h00-11h00, ngày 04 tháng 07 năm 2022.
  • Địa điểm : Phòng họp 203, Trường Cao đẳng Quảng Ngãi, Km 1051+400 QL1A, Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.