LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Cao dẳng Quảng Ngãi được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang dần phục hồi phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang chủ động, triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.
Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường để tổng kết, đánh giá quá trình thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Trường, (giai đoạn 2022 – 2030).

Trong không khí tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và của tỉnh Quảng Ngãi, cùng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, Trường đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay đã thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia xây dựng trường; học sinh, sinh viên có quyền tự hào vì được học tập dưới mái trường thân yêu, có bề dày truyền thống 15 năm để có ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên theo đuổi mục tiêu học để biết, học để làm, để chung sống và để làm người, trở thành những con người có ích cho xã hội; đến nay, Trường Cao dẳng Quảng Ngãi đã có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tô thắm truyền thống của nhà trường trên quê hương Quảng Ngãi anh hùng.

BBT