Flip book element

Tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ nghề nghiệp QNC thuộc Trường Cao đẳng Quảng Ngãi tổ chức tuyển sinh các khóa 2 năm 2022 đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực bất động sản

Đọc tiếp

Tuyển sinh khóa học 3 trong 1: Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh BDS tháng 03/2022 [online]

Trường Cao đẳng Quảng Ngãi liên kết mở các khóa Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh bất động sản với mức học phí hợp lý, chất lượng giảng dạy chuyên nghiệp và uy tín. Với 01 khóa học chưa đến 03 tháng, học viên sẽ được học và cấp chứng nhận 3 nội dung quan trọng của ngành BĐS, gồm:

  1. Chứng nhận môi giới bất động sản
  2. Chứng nhận định giá thị trường bất động sản
  3. Chứng nhận quản lý sàn bất động sản
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.