Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Địa chỉ

Km 1051+400 QL1A,
Phường Trương Quang Trọng,
TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Hotline

(0255)2 217 077

Email

Office:
tuyensinh@qnc.edu.vn