Tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ nghề nghiệp QNC thuộc Trường Cao đẳng Quảng Ngãi tổ chức tuyển sinh các khóa 2 năm 2022 đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực bất động sản