Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Trình độ Cao đẳng

Trình độ Trung cấp

Đăng ký hôm nay

Ngành dược

Ngành dược là ngành nghề liên quan đến dược phẩm, trong đó dược phẩm được chia thành rất nhiều lĩnh vực khác nhau như bào chế thuốc, kiểm định chất lượng thuốc, sản xuất thuốc, kinh doanh hoặc thậm chí là giáo dục trên lĩnh vực dược học.

Chi tiết

Điều dưỡng

Là một ngành trong hệ thống đào tạo nhân lực về y tế. Điều dưỡng viên được đào tạo với nhiệm vụ hỗ trợ các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên và các nhân viên khác trong hệ thống y tế để thực hiện chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu của người dân.

Chi tiết

Kế toán

Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản về ngành Kế toán như sau: kế có nghĩa là liệt kê, ghi chép những của cải, tài sản, hoạt động của đơn vị, tổ chức; toán là tính toán, tính ra kết quả lao động mà còn người đạt được. Vậy kế toán là gì? Đó là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,…

Chi tiết