TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NGÃI TUYỂN SINH
CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký xét tuyển:

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên..

– Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định;

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho đăng ký xét tuyển tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;.

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.
  • Chính sách ưu tiên:Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;… theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

  • Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:miễn phí đối với thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT.

  • Tổ chức tuyển sinh:Thời gian; hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…

 

Trường tuyển sinh theo 4 phương án như sau:

  • Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
  • Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)
  • Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ)
  • Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm cao nhất của kết quả thi THPT Quốc gia hoặc kết quả học tập 3 năm 10,11,12 hoặc kết quả học tập năm lớp 12 (phải cùng tổ hợp xét tuyển). .