Chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh!

Chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh!


🍀 Trường cao đẳng Quảng Ngãi chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022)
🌿 Tin tưởng vào thế hệ trẻ, chúng tôi tin rằng các bạn chính là những nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước. Chúc mừng tất cả các bạn thanh niên, sinh viên QNC nhân ngày “áo xanh”